Společnost pro bezlepkovou dietu

Cílem této společnosti je zvýšit povědomí o celiakii a bezlepkové dietě a usnadnit život lidem, pro které je bezlepková dieta celoživotním údělem.

Hlavním projektem jsou internetové stránky,  které jsou aktualizovány a rozšiřovány.

V květnu u příležitosti Mezinárodního dne celiakie pořádá Fóra celiaků. Součástí akce je představení výrobců a dovozců bezlepkového sortimentu.

Společnost je členem AOECS, mezinárodního uskupení sdružující společnosti celiaků v Evropě. Tato nezisková organizace vznikla v r. 1988 a zahrnuje 35 členských organizací z 29 evropských zemí. Reprezentuje tak 300000 celiaků. Zabývá se tématy mezinárodního významu, koordinací mezinárodních aktivit a vytváří podmínky pro komunikaci mezi členskými organizacemi. Na světové i evropské úrovni pracuje na zajištění co nejlepší kvality výrobků určených pro bezlepkovou dietu a na rozšíření jejich nabídky.

V Evropě proto zavádí jednotný evropský licenční systém k označování potravin logem přeškrtnutého klasu.

Pod patronací AOECS vzniklo v r. 2002 uskupení CYE, které se zaměřuje na projekty určené pro mladé celiaky. Spol. pro bezl.dietu v CYE reprezentuje Česko, resp. od roku 2010 a od roku 2015 se aktivně podílí na jejím nejužším vedení.

https://www.celiak.cz/